Bezoek van wethouder Moorman

Op woensdag 24 juni jl. bezocht wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering Marjolein Moorman Combiwel De Geldcoach. Zij sprak met verschillende medewerkers van De Geldcoach, onder andere over de gewijzigde werkwijze in coronatijd en de samenwerking met WPI en de Gemeentelijke Kredietbank. Ook werd besproken dat schuldhulpverlening altijd maatwerk is en het uit meer bestaat dan alleen het oplossen van de financiële problemen van een inwoner. Ook het belang van Vroegsignalering werd nog eens benadrukt.

Marjolein Moorman roemde de energie van de medewerkers van de Geldcoach en het plezier waarmee zij hun werk uitvoeren. Een vruchtbare middag!