STERK! Weerbaarheidstraining vrouwen

Sterk is een weerbaarheidstraining voor vrouwen die ervaring hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag of geweld en grenzen willen leren stellen. Tijdens de training doen we oefeningen om je krachtiger te voelen, zowel lichamelijk als geestelijk. We oefenen om te leren ontspannen, grenzen te stellen en jezelf te leren beschermen als iemand je vastpakt of bedreigt.

Na de oefeningen praten we samen in een groepsgesprek. De thema’s die besproken worden:

 • Nee leren zeggen
 • Eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • Omgaan met angst en woede
 • Omgaan met conflicten
 • Zorgen voor je eigen veiligheid
 • Beter omgaan met spanning
 • Vertrouwen op je eigen gevoel
 • Opkomen voor je rechten

Wanneer en waar?

 • Van 24 februari t/m 8 juni 2020
 • Maandagochtend van 9.15 – 11.45 uur (12 keer)
 • Buurtcentrum de Tagerijn, Balboastraat 18, 1057 VW A’dam

Kosten

Deelname aan de training is gratis.

Voor vragen, informatie of aanmelden:

Mariska Alfrink, Maatschappelijk Werk Combiwel
Tel: 06 – 57596588
E-mail: m.alfrink@combiwel.nl

Pyrrha Singerling, docent weerbaarheid Blijf Groep
Tel: 06 31 97 33 41
E-mail: p.singerling@blijfgroep.nl

Sterk is onderkend als Goed Onderbouwd door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

DOWNLOAD DE FOLDER IN PDF

In West is Sterk een samenwerking tussen
Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & De Geldcoach
Het maatschappelijk werk van Combiwel MaDi & De Geldcoach is er voor de buurt en de buurtbewoners. Met hulp en advies en activiteiten om zelfredzaamheid en eigen kracht te ontwikkelen, dragen we bij aan het welzijn van de bewoners in West.

Blijf Groep
Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Wij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen, getuigen en plegers. Blijf Groep biedt zowel ambulante hulpverlening als crisisopvang en begeleid wonen. Ook hebben we een uitgebreid groepsaanbod.
www.blijfgroep.nl

Informatie over zorgverzekering | Kun je besparen?

Of je kunt besparen op je zorgverzekering verschilt per situatie. Het kan zijn dat je zorgverzekering te duur is of dat je betaalt voor iets dat je niet nodig hebt. Dan kun je misschien besparen op de kosten. Heb je al een voordelig en goed verzekeringspakket? Dan is besparen niet mogelijk.

Wil je het zeker weten en woon je in Amsterdam West? Dan kunnen wij je gratis advies geven?
Kom naar een van de onderstaande voorlichtingsbijeenkomsten in West.

De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119, 1051 BA Amsterdam
Donderdag 21 november, van 10.00 – 12.00 uur
Donderdag 28 november, van 10.00 uur tot 12.00 uur

De Tagerijn, Balboastraat 18, 1057 VW Amsterdam
Maandag 25 november van 13.30 uur – 15.30 uur
Maandag 2 december van 13.30 uur – 15.30 uur

De Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam
Woensdag 27 november van 13.30 – 15.30 uur
Woensdag 4 december van 13.30 uur – 15.30 uur

De Mansvelt, Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam
Maandag 9 december van 13.30 – 15.30 uur
Maandag 16 december van 13.30 – 15.30 uur

Meer informatie en aanmeldingen bij onderstaande medewerkers:
Esther Kohinor: 06-57596182 – e.kohinor@combiwel.nl
Monique de Haan: 06-24321491 – m.dehaan@combiwel.nl

DOWNLOAD DE FOLDER

Scholier in huis en weinig geld? Vraag een gratis laptop aan!

Er is een speciale regeling van het gemeentebestuur van Amsterdam voor ouders van middelbare scholieren. De gemeente wil dat alle kinderen zich ook thuis goed kunnen ontwikkelen in digitale vaardigheden. Ouders met weinig geld én met een kind of kinderen op de middelbare school kunnen daarom 1 keer per 5 schooljaren een aanvraag doen voor een gratis laptop of tablet.

De regeling ‘Gratis laptop of tablet middelbare school’ is bedoeld als ondersteuning van het gezin. Op steeds meer middelbare scholen is een laptop of tablet verplicht. Soms stellen scholen ook eisen aan het soort apparaat. Informeer ernaar op de school van je kind/kinderen.

Kijk voor aanvraag indienen of meer informatie op: aanvragen gratis laptop of tablet.

Boekje met activiteiten & cursussen najaar 2019

Sociale contacten beginnen met het ontmoeten van anderen. Dat kan in onze Huizen van de Wijk in West of door deel te nemen aan een groepsactiviteit of een cursus. Voel je je alleen of niet begrepen en weet je niet zo goed hoe je contact met anderen kan leggen? Wij kunnen je op weg helpen. Ook ziekte, verlies van werk of financiële problemen kunnen effect hebben op je leven en op je gevoel er alleen voor te staan. Wij kunnen met je praten en je ondersteunen.

Neem contact op met het maatschappelijk werk voor advies of ondersteuning.
aanmeldformulier
t. 020–6184952
e. aanmelding.amw@combiwel.nl 

Groepsactiviteiten en cursussen staan in een handig boekjeStadsloket West voor al uw vragen

Voor het regelen van gemeentelijke zaken gaat u naar een van de Stadsloketten. Maar bij het Stadsloket in West kunt u nu ook terecht als uw vraag niet voor de gemeente, maar voor een andere instantie is. Wij werken er samen om u op één plek te woord staan, antwoord te geven op uw vragen of om u direct verder te kunnen helpen.

U kunt uw zaken met de overheid uiteraard, in een paar muisklikken, digitaal regelen. Maar soms is een situatie erg gecompliceerd. Of u hebt een ingewikkelde vraag waar een uitgebreid antwoord voor nodig is. En soms hebt u met zoveel verschillende instanties te maken dat u niet meer weet waar u moet beginnen. Kom dan naar het Stadsloket West. In een persoonlijk gesprek wordt u geholpen, tot het geregeld is.

Met of zonder afspraak | spreekuur met instanties

U kunt elke woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, met of zonder afspraak, langskomen op het Bos en Lommerplein 250. Als u geen afspraak hebt gemaakt, kan het zijn dat u even moet wachten voordat u geholpen wordt. Als u liever wel een afspraak maakt kunt u bellen met ons algemene telefoonnummer van Combiwel De Geldcoach op 020 723 11 50 of gebruik maken van het aanmeldformulier op deze website (zie rechtsboven).

Vragen

De samenwerkende organisaties zijn: de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Centraal Administratiekantoor (CAK) de Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).  Met deze vragen kunt u terecht:

  • Bij de SVB kunt u terecht met vragen over uw AOW, Kinderbijslagwet, Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), Algemene nabestaandenwet (AnW) of uw Persoonsgebonden Budget (PGB).
  • Als u een achterstand hebt in de betaling van uw zorgverzekering, helpt het CAK u met de ‘wanbetalersregeling’.
  • Combiwel ondersteunt u bij vragen over geldzaken (toeslagen, beslagvrije voet, armoedevoorzieningen), budgetadvies (inkomsten en uitgaven), schulden maar ook sociaaljuridisch advies.
  • Het UWV is er voor vragen over WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Maar ook voor een Beoordeling Arbeidsvermogen, Aanvraag Wajong 2015, Aanvraag Indicatie Banenafspraak of Aanvraag Advies Beschut Werk.

Malika Mouhmouh nieuwe directeur Combiwel MaDi & De Geldcoach

Malika Mouhmouh is per augustus 2019 de nieuwe directeur van Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & De Geldcoach. Zij was tot voor kort clustermanager Sociale Dienstverlening bij de gemeente Haarlemmermeer en daar verantwoordelijk voor de teams, WMO & Jeugd, Werk & Participatie, Inkomen en de Backoffice. Daarvoor heeft zij gewerkt bij de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere, waar zij nauw betrokken is bij het opzetten van sociale wijkteams.

Malika Mouhmouh zegt over haar nieuwe rol in het Amsterdamse sociale domein het volgende:

De veranderopgaven in het sociaal domein zijn mij bekend. Organisaties worden meer dan ooit uitgedaagd om het werk efficiënter en effectiever te organiseren, zonder in te leveren aan kwaliteit. Dit vraagt om een kritische blik op onze werkwijze, functieprofielen en de manier waarop we zijn georganiseerd. Ook vraagt het om verdere integrale samenwerking met onze partners. Een opgave waar ik graag, samen met collega’s en partners, verder vorm aan wil geven. Mijn ambitie is erop gericht om de beste dienstverlening aan onze inwoners te bieden. Hulp en ondersteuning dienen goed en duurzaam te zijn en gericht op zelfredzaamheid. Wij, professionals, zijn slechts passanten in het leven van mensen. Indien we zo kunnen helpen dat men zelf de regie in handen kan nemen, is onze taak grotendeels geslaagd. Ze bestrijd je ook duurzamer armoede en achterstanden. Ik kijk ontzettend uit naar deze uitdaging in Amsterdam en verheug me op de samenwerking. Ik zal snel werk maken van het kennismaken met alle samenwerkingspartners en collega’s.”

Welkom bij Combiwel Malika!

Route 020 succesvol | Feestelijke mijlpaal SHV-Academy

Op dinsdag 16 april vond in Buurthuis Holendrecht de feestelijke certificaatuitreiking plaats aan deelnemers van de training Route 020. De afgelopen zeven maanden zijn 150 schuldhulpverleners van zes maatschappelijk dienstverleners in Amsterdam getraind in het werken volgens Route 020. Route 020 is gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten die bewezen effectief zijn. Kernelementen van Route 020 zijn: reduceren van stress, maatwerk leveren en samen met de cliënt kijken naar alle levensgebieden.

Sylvia den Hollander, bestuurlijk trekker van de Amsterdamse SHV Academy, is trots op deze mijlpaal in de samenwerking. “We blijven samenwerken en er volgen nog meer trainingen Route 020. Ook staan er workshops laaggeletterdheid op het programma.”
Den Hollander is verder tevreden over het feit dat inmiddels al 3000 Amsterdamse professionals de training Wegwijs in Schuldhulp voor ketenpartners hebben gevolgd. Deze training wordt gegeven door de schuldhulpverleners zelf en draagt bij aan kortere lijnen binnen de keten.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst blikten de trainers terug op de afgelopen zeven maanden waarin deelnemers inzicht hebben opgedaan in de effecten van stress en getraind zijn op motiverende gespreksvoering. Sylvia Dubbeldam, projectleider van Route 020, werd in het zonnetje gezet voor haar inzet voor Route 020. Renger Visser, directeur WPI, sloot af met het benoemen van het belang van preventie en de gezamenlijke ambitie: “We doen het voor de Amsterdammers. Amsterdam schuldenvrij”.

Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & De Geldcoach is partner in de Route 020 aanpak.

Nieuwe huisstijl voor Combiwel MaDi & De Geldcoach

Sinds 2018 hebben we onze activiteiten van de maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening in een aparte stichting ondergebracht. En nu heeft deze stichting ook een eigen merknaam, met logo en eigen huisstijl:

Combiwel maatschappelijke dienstverlening & de geldcoach

Waarom een andere naam en eigen logo?
Tot voor kort werden deze diensten in stadsdeel West aangeboden onder de naam ABC Alliantie Welzijn, een merk van Combiwel Buurtwerk. Voor de buurtbewoners en voor onze opdrachtgevers en partners was daardoor niet altijd duidelijk wie voor welke dienst verantwoordelijk was. En er was te weinig onderscheidend vermogen. Met een eigen naam en beeldmerk is het duidelijker en logischer wie wat doet.

De samenwerking gaat voort!
De samenwerking met en in ABC-Alliantie Welzijn wordt voortgezet. De diensten van de MaDi en De Geldcoach in West worden voor een groot deel ook aangeboden in de accommodaties van ABC Alliantie Welzijn. De uitvoerende diensten en activiteiten zullen – waar het logisch is en gewenst – elkaar blijven aanvullen en versterken.

Op deze vernieuwde website staan de rubrieken met ons aanbod voor hulp en advies. Kun je iets niet vinden? Stuur dan een bericht via onze contactpagina (zie button rechtsboven).

Week tegen Eenzaamheid_foto

Agenda Week tegen Eenzaamheid

Van 27 september t/m 6 oktober is het landelijke Week tegen Eenzaamheid.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in het leven met eenzaamheid te maken krijgen. Bij zichzelf of bij een ander. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

In de Week tegen Eenzaamheid worden er vele activiteiten georganiseerd om eenzaamheid bespreekbaar te maken, samen inzicht te krijgen in de vele vormen van eenzaamheid en ook om contact met elkaar te maken en samen stappen te zetten om eenzaamheid te verminderen. Je bent van harte welkom om aan de volgende activiteiten deel te nemen die ABC Alliantie in de wijken organiseert!

Baarsjes

Mind the Gap
De meest bijzonder activiteit in de Week tegen Eenzaamheid is toch wel het project Mind the Gap van buurtbewoner en kunstenaar Rikko Voorberg. Bij het huizenblok van de Vespuccistraat en James Cookstraat zal er een bijzondere verbinding ontstaan. Tussen zoveel mogelijk balkons worden er kabelbanen gespannen waarbij bewoners elkaar in een speciaal kabelmandje spullen kunnen sturen. Een lekker koud biertje voor de buurman, bloemen voor de buurvrouw of koekjes voor het buurjongetje. Het kan allemaal!

Informatiebijeenkomst Eenzaamheid, nader beschouwd
In deze informatiebijeenkomst willen we vooral met elkaar in gesprek gaan over het thema eenzaamheid, om zo beter inzicht in het thema te krijgen.

Vragen die aan bod komen zijn: Wat zijn de oorzaken en ook wat zijn de gevolgen van eenzaamheid? Welke behoeften zijn er vanuit de betrokkenen? Wat kunnen we als organisatie betekenen? Is er al een aanpak die goed werkt?

Kom erbij en praat samen over eenzaamheid! Je kunt je aanmelden bij Jes Hogervorst via e-mail: j.hogervorst@abc-west.nl of via telefoon op het nummer: 06-13065495

Locatie: De Tagerijn, Balboastraat 18
Datum en tijd: woensdag 2 oktober 19:00 – 21:00

Training Het gesprek over eenzaamheid aangaan kun je leren
Vanuit het werkveld ervaren professionals en vrijwilligers aarzeling om het onderwerp eenzaamheid bij cliënten/buurtbewoners bespreek te maken. Ze zijn bang om te stigmatiseren, hebben het gevoel verantwoordelijk te worden voor de oplossing en voelen persoonlijke weerstand

Deze training is bedoeld voor de professionals en actieve vrijwilligers die hier tegenaan lopen en mee aan de slag willen. De training zoomt in op drie vragen: wat is eenzaamheid en waarom is het een taboe? Hoe verhoudt de professional/vrijwilliger zich zelf tot eenzaamheid? En hoe maak je op een gelijkwaardige manier contact met de cliënt over dit onderwerp?

De training wordt gegeven door Rob Blokzijl. Hij is ambulant begeleider in het Schaaperhuis van HVO-Querido in Amsterdam. Vorig jaar nam hij deel aan de pilot van train-de-trainer van Movisie. Inmiddels heeft Blokzijl een aantal trainingen binnen zijn organisatie uitgevoerd. Je kunt je aanmelden bij Jes Hogervorst via e-mail: j.hogervorst@abc-west.nl of via telefoon op het nummer: 06-13065495

Locatie: De Tagerijn, Balboastraat 18
Datum en Tijd: woensdag 3 oktober, 13:00 – 17:00

Buren helpen Buren
In de buurtkamers van De Bestevaer en De Corantijn vinden doordeweeks tal van activiteiten plaats. In de Week tegen Eenzaamheid krijgen deze activiteiten extra aandacht. Zo kun je langskomen op het spreekuur Buren helpen Buren. Wees welkom voor een kopje koffie, een luisterend oor, hulp bij een moeilijk formulier of als je iets moet opzoeken op het internet. Voor iedereen die er zelf niet helemaal uitkomt of zelf iets voor anderen wil betekenen.
Elke dinsdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur in buurtkamer De Bestevaer, Willem de Zwijgerlaan 153.

Speciale buurtborrel
Kom langs bij de speciale buurtborrel van De Corantijn. Je bent van harte welkom voor een hapje, drankje en een gezellig praatje. Donderdagavond 27 september van 17:30 tot 20:00 uur in buurtkamer De Corantijn, Corantijnstraat 25.

Klik hier voor meer activiteiten in de Baarsjes in de Week tegen Eenzaamheid.

Westerpark

In de Week tegen Eenzaamheid zullen buurtwerkers op verschillende dagen en plekken in de Westerpark-buurt te vinden zijn. Op deze ontmoetingsplekken ben je van harte welkom voor een gezellig praatje en geven we jou graag tips over het bereiken van levensgeluk.

Combiwel_Hulp_Zorg_01_HR

Het Mantelzorg Café in De Klinker

Nieuw! Het Mantelzorg Café in buurthuis De Klinker

In het najaar vindt op elke derde donderdag van de maand tussen 17:00 en 19:00 uur het Mantelzorg Café plaats. Een ontmoetingsplek voor mantelzorgers die op zoek zijn naar meer informatie over mantelzorg of ervaringen willen uitwisselen met andere mantelzorgers.

Aanmelden van te voren is niet nodig. Je bent van harte welkom in Huis van de Buurt De Klinker, Borgerstraat 45. Het eerste Mantelzorg Café is op donderdag 20 september.

Kijk voor meer informatie op de poster_mantelzorgcafe of op de website sag-amsterdam.nl/mantelzorgcafe

Het Mantelzorg Café is een initiatief van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra, Markant, ABC Alliantie Welzijn en Amstelring.