Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd!

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.

Vanaf 1 oktober kun je Tozo 3 aanvragen (Tozo 2 kun je aanvragen tot 01-10-2020) bij de Gemeente Amsterdam. De uitkering levensonderhoud kan worden aangevraagd voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Je kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden je een uitkering wilt aanvragen. Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kun je een verkort aanvraagformulier indienen zodra de gemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Jouw Tozo 2-uitkering wordt niet automatisch verlengd. Je dient bij je aanvraag aan te geven of jouw situatie sinds je vorige aanvraag wel of niet veranderd is. De Tozo 3 kent een vermogensgrens van € 46.520,- en houdt rekening met het inkomen van je partner. Houd de website van de gemeente Amsterdam in de gaten voor meer informatie.

Hulp aan zzp’ers met schulden

De coronacrisis betekent voor veel ondernemers een enorme financiële tegenvaller. Het Rijk stelt tijdelijke financiële noodmaatregelen ter beschikking voor zzp’ers en andere ondernemers (zie ons eerdere bericht). Echter, als deze worden afgebouwd, is de kans groot dat veel zzp’ers alsnog zullen kampen met geldproblemen. Ben je zzp’er of ondernemer met geldproblemen? Lees dan verder.

Samenwerking met de gemeente Amsterdam
Het Team Zelfstandigen van de gemeente Amsterdam biedt hulp aan zelfstandigen en ondernemers met schulden. Het doel is om jouw financiën weer op de rit te krijgen en uw schulden te vereffenen. De gemeente werkt samen met schuldhulpverleners in de gehele stad. De Geldcoach maakt daar onderdeel van uit. Wij kunnen jou helpen om de financiële administratie op orde te krijgen en de aanvraag voor schuldhulpverlening bij Team Zelfstandigen in te dienen.

Welke ondernemers kunnen bij ons terecht?
Wij helpen alle ondernemers die bij ons aankloppen met een hulpvraag rondom geldproblemen. Soms kunnen wij met enkele eenvoudige handelingen je weer financieel op de rit krijgen. Soms zullen wij ook de hulp van experts inschakelen. Wij blijven wel altijd naast je staan en zullen u niet zomaar doorverwijzen naar een andere instantie zonder dat wij weten dat het daar goed wordt opgepakt. Je bent ook altijd vrij om nadien nog contact met ons te zoeken, als het proces toch spaak blijkt te lopen.

Wacht niet te lang
Een maand huurachterstand lijkt niet zo veel, maar het wordt al snel twee maanden. En voor je het weet, zit er een hele delegatie schuldeisers achter je aan. Daarom adviseren wij iedereen: wacht niet te lang met het vragen van hulp. Wij kunnen je snel van dienst zijn en onze hulp is gratis.

Wij zijn te bereiken op 020-7231150 of vul het aanvraagformulier in.

Bezoek van wethouder Moorman

Op woensdag 24 juni jl. bezocht wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering Marjolein Moorman Combiwel De Geldcoach. Zij sprak met verschillende medewerkers van De Geldcoach, onder andere over de gewijzigde werkwijze in coronatijd en de samenwerking met WPI en de Gemeentelijke Kredietbank. Ook werd besproken dat schuldhulpverlening altijd maatwerk is en het uit meer bestaat dan alleen het oplossen van de financiële problemen van een inwoner. Ook het belang van Vroegsignalering werd nog eens benadrukt.

Marjolein Moorman roemde de energie van de medewerkers van de Geldcoach en het plezier waarmee zij hun werk uitvoeren. Een vruchtbare middag!

Tegemoetkomingen voor zzp’ers

Eerder hebben we op onze website informatie geplaatst over de verschillende financiële regelingen voor ZZP’ers tijdens de coronacrisis. Inmiddels zijn de regelingen aangepast en/of verlengd:

 • TOZO: inkomensondersteuning tot bijstandsniveau: deze regeling kon je aanvragen voor de periode maart t/m mei 2020. De regeling is nu verlengd met drie maanden voor de periode juni t/m augustus 2020. Wel wordt er bij deze verlenging rekening gehouden met het inkomen van je partner. Vanaf 01-06-2020 staat het aanvraagformulier online op de website van de Gemeente Amsterdam. Indien je al een TOZO hebt ontvangen krijg je een e-mail om de uitkering te verlengen.
 • TVL: Tegemoetkoming vaste lasten (maximaal 20.000 euro per 3 maanden)
  De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS (voorligger) kan je gebruik maken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.
 • De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Zo verlichten ze jouw financiële lasten tijdens de coronaperiode. Zie de website van de Belastingdienst
 • Urencriterium versoepeld
  Kom je door de coronacrisis tussen begin maart en eind augustus niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek.

Meer informatie over de regelingen vindt je op de website van de KVK
Heb je een boekhouder? Vraag jouw boekhouder om hulp.

Kom je er niet uit? Heb je hulp nodig bij het schrijven van een brief of een aanvraag? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van Combiwel de Geldcoach via 020-7231150 of vul het aanvraagformulier in.

Financiële Salons weer geopend

Maandag 15 juni jl. beginnen wij weer met de Financiële Salons. Bij ieder Huis van de Wijk in West kun je vragen stellen over:

 • het aanvragen van inkomensvoorzieningen
 • het invullen van formulieren
 • het aanvragen van een uitkering
 • het helpen bij kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen
 • het schrijven van eenvoudige (klachten)brieven naar instanties
 • het adviseren bij schulden
 • het bellen naar instanties
 • jou informeren over procedures, toeslagen, sociale voorzieningen en overheidsdiensten

Let op! In verband met het coronavirus kun je alleen op afspraak langskomen bij de Financiële Salon. Dus heb je een vraag over je financiële administratie, bel dan 020-7231150 om een afspraak te maken! Uiteraard nemen wij alle coronamaatregelen in acht van het RIVM. 

‘Schaam je niet om hulp te vragen’

Hebt u door de coronacrisis opeens minder inkomen? Of had u al langer geldproblemen? Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt namelijk geld besparen als u op tijd hulp zoekt.

Roos Aveloo is schuldhulpverlener bij Combiwel De Geldcoach. Door de coronamaatregelen is de dienstverlening nu wel een beetje anders. Normaal gesproken kwamen mensen langs op het financieel spreekuur. Nu helpt ze mensen via de telefoon. Het kantoor aan het Bos en Lommerplein blijft geopend voor noodgevallen. Er zijn schermen van plexiglas geplaatst om mensen veilig te woord te kunnen staan.

Dienstverlening op afstand

De vragen die mensen stellen gaan vooral over kwijtschelding van gemeentebelastingen en de belastingaangifte. En er komen veel vragen van ondernemers binnen. Voor Roos was het even omschakelen. Meer dienstverlening via de telefoon. Toch ervaart ze de telefonische afspraken als fijn. “Ik spreek nu vaker zzp’ers die in de problemen zijn gekomen.”

“Het kán allemaal op afstand, nadat je een machtigingsformulier hebt ingevuld. We vertellen mensen heel duidelijk dat we voorzichtig met informatie om moeten gaan. En hoe ze het beste alles aan kunnen leveren. Je DigiD gegevens sturen via WhatsApp kan bijvoorbeeld écht niet.”

Het kan iedereen overkomen

“In de schulden komen is iets wat iedereen kan overkomen. Een baan verliezen of met inkomensdaling te maken krijgen, het gebeurt tijdens de coronacrisis vaker dan ooit. Ik hoop dan ook dat mensen zich niet schamen om hulp te vragen. En liever te vroeg dan te laat aan de bel trekken om te voorkomen dat de situatie verergert. Ik help iedereen graag. Helaas durven sommige mensen niet aan te kloppen bij de schuldhulpverlening. Ze zijn bang dat je ze alles afpakt. En ze alleen met leefgeld moeten rondkomen. Dat is niet altijd het geval, het kan ook anders.”

Gevaar

Er ligt volgens Roos ook een gevaar op de loer in deze coronatijd: “Online bestellen! Jongeren zitten veel thuis en gaan uit verveling online shoppen. Ook al kun je er nu niet op uit, je kunt nog steeds schulden maken. Iets waar we met zijn allen alert op moeten zijn.”

Vinger aan de pols bij mantelzorgers

‘Kan ik nu nog wel mantelzorg verlenen bij mijn ouders?’ ‘Mijn vader is zo eenzaam, wat kan ik voor hem doen?’ ‘Nu de dagbesteding dicht is, welke activiteiten zijn er nog wel?’ Zomaar een greep uit de vragen die Marloes Vermeulen krijgt ten tijde van de coronacrisis. Marloes is maatschappelijk dienstverlener en mantelzorgconsulent bij Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening en de Geldcoach. Zij ondersteunt mensen die zorgen voor hun naasten en voorziet hen van advies. “Je bent vooral een luisterend oor in deze tijden.”

Ja, vreemd is het wel, geeft Marloes aan, nu de coronamaatregelen van kracht zijn. Zij werkt vanuit De Klinker in Oud-West. Dat is voor een deel een verzorgings-/verpleeghuis en voor een deel het Huis van de Buurt. Het Huis van de Buurt en het verpleeghuis is vrij snel “op slot” gegaan voor bezoek van buiten na het instellen van de maatregelen. Ook de activiteiten op de dagbesteding zijn direct gestopt. Dus er valt direct een heleboel weg voor mantelzorgers. Een bijzondere situatie, die om maatwerk vraagt bij het bieden van hulp.

Marloes: “Mensen vragen me: ‘kan ik nog wel op bezoek bij mijn ouders, die in de kwetsbare doelgroep vallen?’ Soms zijn deze mensen afhankelijk van mantelzorg van hun kinderen. En de thuiszorg kan ook niet opgehoogd worden in deze tijd. Dus wat doe je dan? Het is een afweging die je als mantelzorger maakt. Ik ken zelfs 1 bewoner waarvan de dochter bij hem in het verpleeghuis is ingetrokken. Dat is nogal wat, want dan mag zij dus ook niet meer naar buiten. Maar ja, zij vond het zwaarder wegen dat haar vader dit niet alleen hoefde te doorstaan. Andere mantelzorgers hebben een ouder in huis genomen. Maar dat moet ook maar net kunnen en er blijven natuurlijk risico’s aan kleven.”

Geen pasklaar antwoord
De vragen die Marloes krijgt van mantelzorgers hebben geen pasklaar antwoord. “Iedere situatie is anders en het is ook maar net welke keuzes de mantelzorgers maken. Wat belangrijk is, is dat ze in mij een luisterend oor vinden. Ik kan ze op weg helpen om de juiste beslissing te nemen. En wat ze ook beslissen, het is belangrijk dat ze er geen schuldgevoel over krijgen. Want zij doen het beste wat binnen hun eigen bereik ligt.”

Belronde
Normaal gesproken ziet Marloes veel mantelzorgers via de dagbesteding of in het verpleeghuis. Of ze komen gewoon langs bij De Klinker, waar Marloes werkt. Nu dat weg is gevallen door corona, is zij begonnen met het bellen van bij haar bekende mantelzorgers. “Ik merk dat ze dat erg op prijs stellen, dat er ook aan hén gedacht wordt. Ook al speelt er misschien op dit moment niets, dan weten ze mij wel te vinden op het moment dat er wel iets is. Mantelzorgers zijn er goed in om zichzelf weg te cijferen. Ze denken: ‘er zijn mensen die het veel harder nodig hebben’ en trekken vaak ook pas heel laat aan de bel. Pas op het moment dat het water ze aan de lippen staat. Juist nu is het goed om een vinger aan de pols te houden. Want als deze situatie te lang duurt, dan verwacht ik dat veel mantelzorgers het moeilijk krijgen. Bijvoorbeeld ouderen waarvan de partner normaal gesproken een paar keer per week naar de dagbesteding gaat en nu niet meer. Het is pittig. Ze zitten nu nog in de modus ‘ik hou het nog wel even vol’, maar wat als dit nog maanden gaat duren? Dan moeten we echt andere oplossingen gaan bedenken.”

Een idee zou bijvoorbeeld kunnen zijn: het aanbieden van online cursussen ter ondersteuning van mantelzorgers. Markant, centrum voor mantelzorgers in Amsterdam, is daar recent mee begonnen. “Zo kunnen mantelzorgers toch goede tips krijgen hoe zij met de zorg voor hun ouders of partner om kunnen gaan. En hoe je als mantelzorger voor je eigen welzijn blijft zorgen. Want dat is misschien nog wel het belangrijkste.” Ook denkt Marloes dat op den duur huisbezoeken terug gaan komen, rekening houdend met de coronamaatregelen. En dat dagbesteding in kleine groepjes weer mogelijk wordt. Of dat mantelzorgers weer langskomen bij De Klinker voor advies. “Anders wordt het voor sommigen een onhoudbare situatie.” Alles is ook afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Nieuwe mantelzorgers
Marloes onderhoudt dus contact met bij haar bekende mantelzorgers, maar hoe weten nieuwe mantelzorgers haar te vinden? Verwijzingen via het verpleeghuis, de dagbesteding en de huisarts zijn door corona op een laag pitje komen te staan. Marloes: “Het is nu extra belangrijk dat mensen ons rechtstreeks weten te vinden. Als je zoekt op “mantelzorg Amsterdam-West” op Google, dan staan wij bovenaan in de zoekresultaten. Daarnaast staan we op de website www.mantelzorgamsterdam.nl, die tot stand is gekomen door een stedelijke samenwerking tussen alle Maatschappelijke Dienstverleners in Amsterdam. Op deze website staat hoe mensen direct in contact kunnen komen met een mantelzorgconsulent bij hen in de buurt. Alle mantelzorgconsulenten staan daar op met hun foto en 06-nummer, zodat je direct de juiste persoon aan de lijn krijgt. Dat werkt, mensen vinden dat fijn. Daarnaast kunnen mantelzorgers zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief en zetten we regelmatig berichten op Facebook over mantelzorgondersteuning.”

Marloes wil ook nieuwe mantelzorgers uitnodigen om vooral niet te lang te wachten bij vragen of een verzoek om mantelzorgondersteuning. “Wij hebben veel ervaring en er zijn nog altijd mogelijkheden. Soms moet je een beetje creatief zijn. Wat ik belangrijker vind, is dat mantelzorgers zich gesteund voelen in deze toch al moeilijke tijd. Dus trek op tijd aan de bel.”

Wordt de zorg voor je partner of familielid je te veel? Neem dan contact met ons op via 020-6184952 of mail naar aanmelding.amw@combiwel.nl.

Locatie De Geldcoach weer open na verbouwing

Na een verbouwing van 2 maanden is de locatie van De Geldcoach aan Bos en Lommerplein 156 weer geopend. Tijdelijk waren de schuldhulpverleners en de sociaal raadslieden gevestigd op een andere locatie, op 5 minuten van het Bos en Lommerplein.

Coronaproof
De locatie is helemaal opnieuw ingericht en daarnaast ook “coronaproof” gemaakt. Bij de balie hangen schermen van plexiglas ter bescherming van bezoekers en medewerkers. Ook is er een spreekruimte ingericht met de juiste bescherming. Houdt u rekening met de veiligheidsmaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en de juiste handhygiëne?

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
De dienstverlening gaat gewoon door, ook in tijden van corona. Wel kan het zijn dat deze anders is dan u gewend bent. Zo kunt u nog wel op onze locaties komen, maar zullen wij daar ter plekke een belafspraak met u maken. Dit geldt ook voor onze Financiële Salons. U wordt dan teruggebeld door één van onze medewerkers om u bij uw financiële vragen te ondersteunen. De administratie wordt digitaal door u verstuurd. Is dat niet mogelijk, dan kijken we naar een andere oplossing.

Heeft u een vraag over uw financiële situatie? Twijfel niet en neem contact met ons op! Bel 020-7231150, stuur een appje naar 06-34104393 of een mail naar infosdv@combiwel.nl.

ZZP’er en geen inkomsten?

Ben je ZZP’er en heb je door de coronacrisis geen inkomsten meer? De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

Er zijn meerdere regelingen waar je als zzp’er gebruik van kunt maken:

 

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO): dit betreft een uitkering voor drie maanden, de uitkering hoeft niet terugbetaald te worden en er wordt niet gekeken naar iemands vermogen of inkomen van de partner. Daarnaast kun je geld lenen om je bedrijfslasten te betalen. Dit bedrag (maximaal € 10.157,-) moet je wel terug betalen. De beide voorzieningen kun je aanvragen bij Team Zelfstandigen van de Gemeente Amsterdam, telefoonnummer 020-2526000 of via de website
 • Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS): Lijdt jouw bedrijf schade door Corona en hoort je bedrijf onder de sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen?  Dan kun je een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zie website
 • Verruiming BMKB: gemakkelijker een geldlening krijgen bij de bank, neem hierover contact op met jouw eigen bank
 • Uitstel van betaling voor gemeentebelasting door een mail te sturen naar Dienst Belastingen van Gemeente Amsterdam.
 • Uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen door een brief te sturen naar de Belastingdienst
 • Verlaging van de Voorlopige Aanslag door deze te wijzigen op ‘mijn belastingdienst’
 • Kun je jouw hypotheeklasten niet meer betalen? Bespreek dit dan met je hypotheekverstrekker. Zij zullen samen met jou zoeken naar een passende oplossing zoals het uitstellen van betaling

Meer informatie over de regelingen vind je op de website van de KVK. Heb je een boekhouder? Vraag je boekhouder om hulp.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van Combiwel de Geldcoach en bel 020-7231150 of mail naar infosdv@combiwel.nl.

Combibags als hart onder de riem

Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & De Geldcoach en Combiwel Buurtwerk hebben de handen ineengeslagen en reiken volgende week de “Combibag” uit aan bij hen bekende inwoners van Amsterdam-West, die door de coronacrisis weinig buiten komen. De goodiebag, gevuld met contactgegevens van vele hulpinstanties en kleine cadeautjes, is bedoeld als bron van informatie én een hart onder de riem om het thuis beter vol te houden. Daarnaast is het uitreiken aan de deur een goed moment om de vraag te stellen “Hoe gaat het met u?”. De gemeente Amsterdam heeft een financiële bijdrage geleverd om dit project mogelijk te maken.

Juist in deze tijd is het belangrijk om goed op elkaar te letten. Maar nu het landelijke devies is om zoveel mogelijk thuis te blijven, is dat soms best ingewikkeld. Dagelijkse activiteiten of werk en ontmoetingen met vrienden en familie zijn schaars geworden. Waar buren elkaar vroeger in het portiek of op straat tegenkwamen, gebeurt dat nu bijna niet. Daarbij ontstaat het risico dat mensen vereenzamen. Of ze ervaren juist spanningen in huis, waardoor de kans op huiselijk geweld toeneemt. Vanuit de maatschappelijke dienstverlening wordt al op regelmatige basis telefonisch contact gezocht met inwoners van Amsterdam-West. Het blijft echter contact op afstand. Vandaar dat er vanuit Combiwel het initiatief ontstond om een goodiebag uit te reiken aan buurtbewoners in West, om hen een hart onder de riem te steken en ze te wijzen op alle mogelijkheden tot hulp die nog wél mogelijk zijn.

Initiatiefnemers zijn Sophie Voskuilen (maatschappelijk werker) en Veronika Nab (buurtwerker), beide in dienst van Combiwel. Sophie: “Het begon met de vraag hoe we onze buurtbewoners in deze tijd een hart onder de riem konden steken. We willen graag laten zien dat we er voor hen zijn, ook of misschien wel júíst in deze onzekere tijden. We horen hier en daar van bewoners dat zij zich alleen voelen en zich bezwaard voelen om daarover te bellen. En we maken ons zorgen over de landelijke toename van meldingen van huiselijk geweld. Wij willen nu juist laten zien dat ze juist wel die telefoon kunnen oppakken en dat er nog steeds hulp voor handen is. Ik heb een voorbeeld van een gezin waar de spanningen thuis hoog opliepen en de ouders zaten met de handen in het haar. Wij hebben toen informatie gegeven hoe zij hulp konden zoeken en ook speelgoed voor de kinderen. We merkten dat dit veel lucht gaf in dat gezin. Als we iets kunnen doen ter preventie van huiselijk geweld, is dat winst.” Veronika: “Wij denken dat de “Combibag”, zoals we de goodiebag gedoopt hebben, een stap in de juiste richting is. We geven informatie, zoeken direct contact met onze buurtbewoners en hebben daarnaast ook nog een paar leuke cadeautjes toegevoegd. Zo helpen we Amsterdammers in deze moeilijke tijden.”

De gemeente Amsterdam heeft ook een financiële bijdrage geleverd aan het project. Sophie: “Wij zijn een beetje brutaal geweest en hebben aan de gemeente gevraagd of zij ons financieel wilden steunen in dit project. Ze waren direct enthousiast en zij hebben toegezegd ons te helpen. We zijn hier heel blij mee.” Ook andere sponsoren, zoals het Parool, zijn te hulp geschoten. Veronika: “Het is mooi om te zien hoe allerlei ondernemers belangeloos hun hulp aanbieden. Dat zie je overal in de stad én in Nederland gebeuren. Daar mogen we met z’n allen best een beetje trots op zijn.”

De “Combibags” worden tussen 16 en 30 april 2020 uitgedeeld in stadsdeel West.