Malika Mouhmouh directeur Combiwel MaDi & De Geldcoach

Malika Mouhmouh zegt over haar nieuwe rol in het Amsterdamse sociale domein het volgende:
De veranderopgaven in het sociaal domein zijn mij bekend. Organisaties worden meer dan ooit uitgedaagd om het werk efficiënter en effectiever te organiseren, zonder in te leveren aan kwaliteit. Dit vraagt om een kritische blik op onze werkwijze, functieprofielen en de manier waarop we zijn georganiseerd. Ook vraagt het om verdere integrale samenwerking met onze partners. Een opgave waar ik graag, samen met collega’s en partners, verder vorm aan wil geven. Mijn ambitie is erop gericht om de beste dienstverlening aan onze inwoners te bieden. Hulp en ondersteuning dienen goed en duurzaam te zijn en gericht op zelfredzaamheid. Wij, professionals, zijn slechts passanten in het leven van mensen. Indien we zo kunnen helpen dat men zelf de regie in handen kan nemen, is onze taak grotendeels geslaagd. Ze bestrijd je ook duurzamer armoede en achterstanden. Ik kijk ontzettend uit naar deze uitdaging in Amsterdam en verheug me op de samenwerking. Ik zal snel werk maken van het kennismaken met alle samenwerkingspartners en collega’s.”

Route 020 succesvol | Feestelijke mijlpaal SHV-Academy

Op dinsdag 16 april vond in Buurthuis Holendrecht de feestelijke certificaatuitreiking plaats aan deelnemers van de training Route 020. De afgelopen zeven maanden zijn 150 schuldhulpverleners van zes maatschappelijk dienstverleners in Amsterdam getraind in het werken volgens Route 020. Route 020 is gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten die bewezen effectief zijn. Kernelementen van Route 020 zijn: reduceren van stress, maatwerk leveren en samen met de cliënt kijken naar alle levensgebieden.

Sylvia den Hollander, bestuurlijk trekker van de Amsterdamse SHV Academy, is trots op deze mijlpaal in de samenwerking. “We blijven samenwerken en er volgen nog meer trainingen Route 020. Ook staan er workshops laaggeletterdheid op het programma.”
Den Hollander is verder tevreden over het feit dat inmiddels al 3000 Amsterdamse professionals de training Wegwijs in Schuldhulp voor ketenpartners hebben gevolgd. Deze training wordt gegeven door de schuldhulpverleners zelf en draagt bij aan kortere lijnen binnen de keten.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst blikten de trainers terug op de afgelopen zeven maanden waarin deelnemers inzicht hebben opgedaan in de effecten van stress en getraind zijn op motiverende gespreksvoering. Sylvia Dubbeldam, projectleider van Route 020, werd in het zonnetje gezet voor haar inzet voor Route 020. Renger Visser, directeur WPI, sloot af met het benoemen van het belang van preventie en de gezamenlijke ambitie: “We doen het voor de Amsterdammers. Amsterdam schuldenvrij”.

Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & De Geldcoach is partner in de Route 020 aanpak.

Nieuwe huisstijl voor Combiwel MaDi & De Geldcoach

Sinds 2018 hebben we onze activiteiten van de maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening in een aparte stichting ondergebracht. En nu heeft deze stichting ook een eigen merknaam, met logo en eigen huisstijl:

Combiwel maatschappelijke dienstverlening & de geldcoach

Waarom een andere naam en eigen logo?
Tot voor kort werden deze diensten in stadsdeel West aangeboden onder de naam ABC Alliantie Welzijn, een merk van Combiwel Buurtwerk. Voor de buurtbewoners en voor onze opdrachtgevers en partners was daardoor niet altijd duidelijk wie voor welke dienst verantwoordelijk was. En er was te weinig onderscheidend vermogen. Met een eigen naam en beeldmerk is het duidelijker en logischer wie wat doet.

De samenwerking gaat voort!
De samenwerking met en in ABC-Alliantie Welzijn wordt voortgezet. De diensten van de MaDi en De Geldcoach in West worden voor een groot deel ook aangeboden in de accommodaties van ABC Alliantie Welzijn. De uitvoerende diensten en activiteiten zullen – waar het logisch is en gewenst – elkaar blijven aanvullen en versterken.

Op deze vernieuwde website staan de rubrieken met ons aanbod voor hulp en advies. Kun je iets niet vinden? Stuur dan een bericht via onze contactpagina (zie button rechtsboven).