Fonds geeft geld voor sport of activiteit

UW KIND WIL SPORTEN OF DEELNEMEN AAN EEN ACTIVITEIT…

…… maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. In dat geval kan Combiwel Sport of Combiwel Junior in Amsterdam helpen! Er zijn fondsen in Amsterdam die de kosten voor een sportclub, activiteit of sportattributen kunnen vergoeden. Het is voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden gedaan via Combiwel Sport of Junior.

Ga voor sporten naar de contactpagina van Combiwel Sport: www.combiwelsport.nl
Ga voor activiteiten naar de contactpagina van Combiwel Junior: www.combiweljunior.nl