We maken gebruik van elkaars kennis en capaciteit, zodat ter beschikking gestelde middelen optimaal worden benut en we dichtbij, snel en adequaat hulp & advies kunnen bieden.

Samenwerken voor het beste resultaat is belangrijk. Resultaten boeken en de beste oplossingen vinden kun je niet alleen, daar heb je anderen bij nodig. De huidige tijdgeest, waarbij de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers voorop staan, vraagt om creatieve oplossingen op de raakvlakken van zorg, hulp, advies en welzijn.  Daarbij is het effectief afstemmen en inzetten van elkaars kennis, capaciteit en faciliteiten gewenst.

We prijzen ons gelukkig dat veel partners bereid zijn om over de muren van de eigen discipline heen te kijken en samenwerking in willen vullen. Zo is het ons gelukt om ons aanbod goed af te stemmen en de best mogelijke service op het gebied van hulp en advies te bieden.

Het voert te ver om alle partners op te noemen. We volstaan met het noemen van de sectoren waarmee is samengewerkt.

 • Buurtwerk
 • Zorginstellingen en seniorenhuisvesting
 • Wijk- en Buurtverenigingen
 • Gemeente en stadsdelen
 • Dienst Werk Participatie en Inkomen Amsterdam
 • Woningcorporaties
 • Wijk- en buurtzorg
 • Bibliotheken
 • Huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Politie
 • Reclassering Nederland
 • Belangenorganisaties

Stedelijk stemmen we onze activiteiten, communicatie, aanpak en campagnes af met de collega-organisaties op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en schulddienstverlening.