Schuld bij het CAK aflossen

Wat is er nodig om uit de wanbetalerregeling van het CAK te komen?

  1. Alleen de schuld bij het CAK aflossen
  2. Alleen de schuld bij de zorgverzekering aflossen.
  3. Zowel de schuld bij CAK als de Zorgverzekering moet afgelost zijn

Het juiste antwoord is antwoord 2; alleen de schuld bij de zorgverzekering aflossen. Hieronder wordt duidelijk uitgelicht hoe je van je wanbetalerregeling kan afkomen bij de CAK.

We komen nog regelmatig bewoners tegen die in de wanbetalers regeling zitten. Ze betalen dan een hogere premie voor hun zorgverzekering aan het CAK of CJIB. Het CAK houdt de premie in van het salaris of uitkering. Lukt dit niet? Dan ontvangt de bewoner een betaalverzoek van het CJIB. In veel gevallen zien we dat er ook een schuld ontstaat bij het CAK/CJIB. Dit komt doordat de bewoner de verhoogde premie niet kan betalen of simpel weg niet weet aan wie zij de premie moeten betalen; de zorgverzekeraar, CJIB of CAK?

Onlangs was ik in gesprek met een van onze bewoners. De bewoner had een schuld van 100 euro bij de zorgverzekeraar en een schuld van ruim 5000 euro bij het CAK. De schulden zijn van een aantal jaar geleden uit een periode dat de bewoner nog geen vaste baan had. Nu heeft zij wel een baan met een vast inkomen. Het CAK houdt de lopende premie maandelijks in op haar salaris inclusief aflossing dacht de bewoner. We hebben dit samen voor de zekerheid gecheckt. Helaas bleek dat slechts de lopende premie inclusief verhoging maandelijks ingehouden werd. Een misverstand die we vaak terug horen.  Maar wat is er nu dan voor nodig om uit de wanbetaler regeling te komen?

Door de vordering van 100 euro af te lossen bij de zorgverzekeraar zal de bewoner afgemeld worden bij het CAK en hoeft zij niet meer de verhoogde premie aan het CAK te betalen. Ze betaalt dan weer de normale premie aan de zorgverzekeraar zelf.

Het CAK stelt een eindafrekening op waarbij de vordering die bij het CAK is ontstaan volledig wordt kwijtgescholden. In bovenstaande situatie lost de bewoner dus 100 euro af aan de zorgverzekeraar en wordt de vordering van 5000 kwijtgescholden.

We komen regelmatig bewoners tegen die eerst de schuld bij het CAK aflossen in de hoop dat zij dan afgemeld worden bij het CAK, achteraf blijkt dit dan niet het geval te zijn en moet daarna nog de volledige vordering bij de zorgverzekering afgelost te zijn alvorens zij afgemeld worden bij het CAK