Berichten

Tegemoetkomingen voor zzp’ers

Eerder hebben we op onze website informatie geplaatst over de verschillende financiële regelingen voor ZZP’ers tijdens de coronacrisis. Inmiddels zijn de regelingen aangepast en/of verlengd:

 • TOZO: inkomensondersteuning tot bijstandsniveau: deze regeling kon je aanvragen voor de periode maart t/m mei 2020. De regeling is nu verlengd met drie maanden voor de periode juni t/m augustus 2020. Wel wordt er bij deze verlenging rekening gehouden met het inkomen van je partner. Vanaf 01-06-2020 staat het aanvraagformulier online op de website van de Gemeente Amsterdam. Indien je al een TOZO hebt ontvangen krijg je een e-mail om de uitkering te verlengen.
 • TVL: Tegemoetkoming vaste lasten (maximaal 20.000 euro per 3 maanden)
  De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS (voorligger) kan je gebruik maken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.
 • De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Zo verlichten ze jouw financiële lasten tijdens de coronaperiode. Zie de website van de Belastingdienst
 • Urencriterium versoepeld
  Kom je door de coronacrisis tussen begin maart en eind augustus niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek.

Meer informatie over de regelingen vindt je op de website van de KVK
Heb je een boekhouder? Vraag jouw boekhouder om hulp.

Kom je er niet uit? Heb je hulp nodig bij het schrijven van een brief of een aanvraag? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van Combiwel de Geldcoach via 020-7231150 of vul het aanvraagformulier in.

ZZP’er en geen inkomsten?

Ben je ZZP’er en heb je door de coronacrisis geen inkomsten meer? De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

Er zijn meerdere regelingen waar je als zzp’er gebruik van kunt maken:

 

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO): dit betreft een uitkering voor drie maanden, de uitkering hoeft niet terugbetaald te worden en er wordt niet gekeken naar iemands vermogen of inkomen van de partner. Daarnaast kun je geld lenen om je bedrijfslasten te betalen. Dit bedrag (maximaal € 10.157,-) moet je wel terug betalen. De beide voorzieningen kun je aanvragen bij Team Zelfstandigen van de Gemeente Amsterdam, telefoonnummer 020-2526000 of via de website
 • Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS): Lijdt jouw bedrijf schade door Corona en hoort je bedrijf onder de sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen?  Dan kun je een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zie website
 • Verruiming BMKB: gemakkelijker een geldlening krijgen bij de bank, neem hierover contact op met jouw eigen bank
 • Uitstel van betaling voor gemeentebelasting door een mail te sturen naar Dienst Belastingen van Gemeente Amsterdam.
 • Uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen door een brief te sturen naar de Belastingdienst
 • Verlaging van de Voorlopige Aanslag door deze te wijzigen op ‘mijn belastingdienst’
 • Kun je jouw hypotheeklasten niet meer betalen? Bespreek dit dan met je hypotheekverstrekker. Zij zullen samen met jou zoeken naar een passende oplossing zoals het uitstellen van betaling

Meer informatie over de regelingen vind je op de website van de KVK. Heb je een boekhouder? Vraag je boekhouder om hulp.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van Combiwel de Geldcoach en bel 020-7231150 of mail naar infosdv@combiwel.nl.