Woon je thuis en heb je zorg of ondersteuning nodig die je niet zelf in je omgeving kunt regelen? Dan kun je hulp aanvragen bij ons. Samen met een hulpverlener bespreek je wat de beste oplossing is.

Wat kan je zelf nog – eventueel met hulp uit het eigen netwerk? Juiste ondersteuning is maatwerk, passend bij jouw persoonlijke situatie. Dit betekent dat we eerst kijken wat je zelf nog kan en waar hulp bij nodig is. De Amsterdamse aanpak en manier van organiseren noemen wij Wijkzorg. Wijkzorg staat open voor alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder. In één of meer gesprekken wordt samen gekeken naar:

  • welke aanvullende zorg en/of ondersteuning is nodig, en wat kunnen we oplossen in de wijk, door bijvoorbeeld activiteiten en vrijwilligers in te zetten,
  • vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan je verschillende voorzieningen voor zorg en/of ondersteuning krijgen, deze voorzieningen kunnen zowel in natura als in een persoonsgebonden budget geleverd worden.
  • hoe dit georganiseerd kan worden.

Aanmelden of een vraag stellen?
Met het handige aanmeldformulier
Telefonisch: 020 6184952
Per e-mail: aanmelding.amw@combiwel.nl

Ondersteuning en zorg aanvragen

Als je zorg of ondersteuning aan huis of in de wijk nodig heb, kun je bij ons terecht. Er vindt dan een persoonlijk gesprek plaats. Je mag altijd zelf ook iemand uitnodigen voor dit gesprek, bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buurman of een ander vertrouwd persoon.

Juiste ondersteuning is maatwerk, passend bij jouw persoonlijke situatie. Dit betekent dat we eerst kijken wat je zelf nog kan en waar hulp bij nodig is. De Amsterdamse aanpak en manier van organiseren noemen wij Wijkzorg. Wijkzorg staat open voor alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder. In één of meer gesprekken wordt samen gekeken naar:

  • wat kan je zelf nog – eventueel met hulp uit het eigen netwerk
  • welke aanvullende zorg en/of ondersteuning is nodig en kunnen we oplossen in de wijk ,door bijvoorbeeld activiteiten en vrijwilligers in te zetten
  • vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan je verschillende voorzieningen voor zorg en/of ondersteuning krijgen, deze voorzieningen kunnen zowel in natura als in een persoonsgebonden budget geleverd worden
  • hoe dit georganiseerd kan worden

Als je verschillende vragen heb of voor langere tijd hulp nodig hebt, wordt er een ondersteuningsplan gemaakt. Samen met jou worden er doelen gemaakt en deze worden in het ondersteuningsplan verwerkt. Je krijgt dan één contactpersoon. Deze contactpersoon noemen we jouw klanthouder, die voor je het overzicht in het ondersteuningstraject bewaart.

Voorbeelden van wat wij voor je kunnen betekenen

wijkzorg Abidin schenkt koffie

Je kunt bij ons met verschillende vragen terecht, wij kunnen jou bijvoorbeeld helpen met:

• helder krijgen wat je vragen en wensen zijn
• het zoeken naar de juiste informatie
• het vinden van ondersteuning bij lichamelijke beperkingen
• het vinden van ondersteuning bij een psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking
• het aanvragen van hulp bij het huishouden
• het organiseren van jouw administratie
• het organiseren van dagbesteding
• het ontmoeten van mensen
• het vinden van een vrijwilliger
• informatie over verhuizen en woonvoorzieningen
• informatie over vervoersvoorzieningen
• het aanvragen van zorg en ondersteuning
• uitleg geven hoe een aanvraag verloopt
• meedenken bij het maken van jouw eigen keuzes
• helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt
• helpen als je het oneens bent met de zorg of ondersteuning die je krijgt.

Praktische diensten in de wijk

Contactgegevens

contact

Huis van de Wijk de Tagerijn
Balboastraat 18
t:020 618 4952
e:tagerijn@abc-west.nl

Huis van de Wijk Mansvelt
Karel Doormanstraat 125
t:020 686 1400
e:mansveltschool@abc-west.nl

Huis van de Wijk de Koperen Knoop
Van Limburg Stirumstraat 119
t:020 303 5008
e:koperenknoop@abc-west.nl

WIJKZORG in beeld

Hulp bij het huishouden

Dagbesteding

Mantelzorg

SUCCES VAN WIJKZORG

Maatschappelijke Dienstverlening, MEE, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties werken nauw samen. Met elkaar en met informele initiatieven in de buurt om de basisvoorzieningen zo goed mogelijk bereikbaar aan te bieden in de wijk.

Om te zorgen dat we zoveel mogelijk maatwerk kunnen leveren. Om te zorgen dat alle mooie initiatieven in de wijk om elkaar te steunen ook benut worden door de mensen die dat het meest nodig hebben.

Combiwel is dus niet de enige toegang voor dit type ondersteuning. Je kunt ook terecht bij het Sociaal Loket, MEE of een individuele zorgaanbieder

Meer informatie vind je hier

Wil je de beste website ervaring? Accepteer dan onze cookies. Ben je per ongeluk op onze website gekomen of heb je een hekel aan op jou afgestemde informatie? Laat ze dan uit staan. Hier vind je onze Cookieverklaring en Privacyverklaring.