ZZP’er en geen inkomsten?

Ben je ZZP’er en heb je door de coronacrisis geen inkomsten meer? De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

Er zijn meerdere regelingen waar je als zzp’er gebruik van kunt maken:

 

  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO): dit betreft een uitkering voor drie maanden, de uitkering hoeft niet terugbetaald te worden en er wordt niet gekeken naar iemands vermogen of inkomen van de partner. Daarnaast kun je geld lenen om je bedrijfslasten te betalen. Dit bedrag (maximaal € 10.157,-) moet je wel terug betalen. De beide voorzieningen kun je aanvragen bij Team Zelfstandigen van de Gemeente Amsterdam, telefoonnummer 020-2526000 of via de website
  • Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS): Lijdt jouw bedrijf schade door Corona en hoort je bedrijf onder de sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen?  Dan kun je een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zie website
  • Verruiming BMKB: gemakkelijker een geldlening krijgen bij de bank, neem hierover contact op met jouw eigen bank
  • Uitstel van betaling voor gemeentebelasting door een mail te sturen naar Dienst Belastingen van Gemeente Amsterdam.
  • Uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen door een brief te sturen naar de Belastingdienst
  • Verlaging van de Voorlopige Aanslag door deze te wijzigen op ‘mijn belastingdienst’
  • Kun je jouw hypotheeklasten niet meer betalen? Bespreek dit dan met je hypotheekverstrekker. Zij zullen samen met jou zoeken naar een passende oplossing zoals het uitstellen van betaling

Meer informatie over de regelingen vind je op de website van de KVK. Heb je een boekhouder? Vraag je boekhouder om hulp.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van Combiwel de Geldcoach en bel 020-7231150 of mail naar infosdv@combiwel.nl.